Seguiment de costos

Programa de seguiment de control de costos per a Obres

Aquest programa la fa perquè la mateixa empresa constructora de la ciutat de Lleida de la que vaig fer el “Pla de gestió PAC”.

El programa consisteix en el seguiment i registre de costos per obres, per a la seva posterior anàlisi i impressió d’informes.

El programa permet la funcionalitat d’introduir, modificar i consultar diferents dades d’una obra, albarans, empreses, proveïdors, màquines, etc. El programa realitza diferents informes en relació als costos de l’obra,

El programa està pensat per a una introducció ràpida d’albarans, és per això que s’utilitzen moltes tecles d’accés ràpid per poder introduir els albarans de forma ràpida.

programa-anatomia-patologica

Vista del programa

Detalls tècnics:

És un programa d’escriptori realitzat en. NET, aquest programa treballa amb diferents bases de dades Microsoft Acces que es poden carregar des del programa principal, realment només s’utilitza el motor de la base de dades Acces, es poden tenir diversos programes carregats al mateix temps amb diferents bases de dades de diferents obres.

Els informes o llistats del programa es realitzen íntegrament amb Microsoft Excel.

Descripció del programa:

Després d’un inici de sessió, es carrega el programa principal, on es pot escollir que base de dades o obra es vol treballar, també hi ha la possibilitat de crear obres noves.

Amb cada obra es van afegint albarans, empreses, proveïdors, etc, en qualsevol moment es pot generar un llistat de tot el conjunt d’albarans de l’obra en treball.

Clic aquí per sol·licitar informació sobre el programa