Programa comptabilitat

Programa de gestió comptable per a autònoms i petites empreses

Aquest programa el vaig fer per portar la meva pròpia comptabilitat i tenir un programa de comptabilitat fet a la meva mida, posteriorment el programa el vaig instal·lar en un taller mecànic on treballen 2 autònoms.

Consisteix en un programari per a la gestió comptable d’autònoms i petites empreses.

El programa permet la funcionalitat d’afegir albarans, factures emeses, factures rebudes i pressupostos d’una empresa o autònom.

El programa disposa d’algunes funcionalitats interessants que em van facilitar bastant la feina, creació de factures des de pressupostos, creació de factures des de albarans, bloqueig comptable de determinats períodes, etc.

programa-contabilidad

Vista del programa

Detalls tècnics:

És un programa d’escriptori realitzat en. NET, aquest programa treballa amb una base de dades Microsoft Acces, realment només s’utilitza el motor de la base de dades Acces.

Els informes o llistats del programa es realitzen en Crystal Reports i en Microsoft Excel i tenen la particularitat que es poden modificar i personalitzar, logotips, títols de factures, etc.

Descripció del programa:

Després d’un inici de sessió amb nom d’usuari i contrasenya, es carrega el programa principal, des del programa principal es van afegint albarans, factures emeses, factures rebudes i pressupostos d’un període comptable, sempre que aquest període comptable aquest actiu.

Permet treballar amb diferents tipus d’IVA en les factures rebudes, al final del trimestre aquest IVA es desglossa en els informes o llistats. Evidentment es pot canviar el tipus d’IVA de cada factura emesa.

Genera diferents resums o llistats, anuals, trimestrals, de factures emeses, de factures rebudes, etc.

També genera un fitxer AEB 19 per emetre les factures des de la pàgina web del banc.

Clic aquí per sol·licitar informació sobre el programa