Escola de futbol

Programa de gestió per una escola de futbol

Aquest programa inicialment el vaig fer per un equip de futbol de la ciutat de Lleida, tenien aproximadament uns 200 nens jugant en diferents categories, inicialment el programa no tenia previst la part esportiva dels equips, amb un segon equip de futbol, ​​el Balàfia CF de Lleida vaig afegir la part esportiva al programa, actualment el programa el fan servir 2 equips, el Balàfia CF i el Edfor de la Seu d’Urgell..

Detalls tècnics:

El programa JNSPORT està realitzat en 2 programes diferents, el client i el servidor que no necessàriament han d’estar instal·lats en el mateix ordinador.

 • Programa Servidor: es on s’instal·la la base de dades, actualment està feta amb Microsoft Acces, encara que no seria molt complicat passar a un altre tipus de motor de base de dades. La connexió entre client i servidor utilitza el sistema de comunicació de l’espai de noms System.Runtime.Remoting.Channels, aquest conté classes que admeten i controlen els canals i els receptors de canals, que s’utilitzen com el mitjà de transport quan un client truca a un mètode en un objecte remot:
  RemotingConfiguration.Configure (aPath & “\ Listener.exe.config”, False) 
  Me.ListClientActivatedServiceTypes () 
  Me.ListWellKnownServiceTypes () 
 • Programa Client: Realitza les peticions al programa servidor, és el programa d’usuari i on es realitzen totes les operacions amb l’usuari o client.
  Per realitzar els informes del programa he utilitzat el Crystal Reports i Microsoft Excel.

Descripció del programa:

El programa JNSPORT és un programari per portar la gestió esportiva i comptable d’una escola de futbol, el programa consta dels següents mòduls:

 1. Mòdul esportiu dels equips 
 2. Mòdul de gestió de jugadors i pares 
 3. Mòdul de comptabilitat 
 4. Mòdul de botiga / magatzem de material 

El programa és accessible des de qualsevol punt on estigui instal·lat i amb diferents nivells d’usuari, Administrador, Secretària, Entrenador, etc. El programa també està pensat per accedir des d’internet, fora de les instal·lacions de l’equip, els entrenadors poden accedir al programa des de casa.

jnsport-gestion-jugadores

Vista del mòdul esportiu de la gestió de jugadors

Mòdul esportiu

És el mòdul que s’encarrega de gestionar tota la part esportiva del club, partits, entrenament, qualitats dels jugadors, etc. Tot el programa esportiu està basat en temporades, que normalment duren un any, cada temporada té els seus equips i els seus jugadors de cada equip.

jnsport-equipos

Llista d’equips del club en una temporada activa

A cada equip s’introdueixen seus jugadors, partits, entrenament i jornades de lliga:

 • En els apartats jugadors s’introdueixen tots els jugadors de l’equip, des d’aquí també es poden veure i imprimir totes les fitxes.
 • En els apartats de partits, s’afegeixen tots els partits de la temporada, aquí s’introdueixen els gols, els gols per cada jugador, les targetes, l’alineació i els canvis del partit, els minuts jugats de cada jugador, la regularitat, etc.
 • Entrenaments, des de l’inici de temporada es pot planificar tots els entrenaments per dia i hora, aquí es poden veure tots els entrenaments de la temporada de l’equip, cada entrenament porta associat una sèrie d’exercicis i comentaris que es realitzen en cada entrenament.
 • En l’apartat de jornades de lliga, s’afegeixen totes les jornades del campionat amb tots els partits de la categoria, a més es pot visualitzar la classificació completa amb els punts, els partits guanyats i perduts, els gols a favor i en contra.

jnsport-ficha-partido

Vista d’una fitxa d’un partit

Mòdul de gestió de jugadors i pares

És el mòdul que s’encarrega de gestionar tots els jugadors i tutors del club, des d’aquesta part es pot saber si un jugador està jugant en un equip o no, també es té accés als rebuts que el jugador té amb el club, tant si estan pendents de pagament com no. Un cop finalitza la temporada i es crea una temporada nova el programa automàticament crea els equips nous i els assigna jugadors segons l’edat. Es pot veure de cada jugador la seva fitxa física i la seva fitxa tècnica, així es pot observar el progrés d’un determinat jugador.

Connexió per als entrenadors

El programa està pensat perquè els entrenadors del club es puguin connectar amb tota facilitat al programa, cada entrenador en actiu es pot connectar des de casa al programa, cada entrenador només té accés al seu equip i als jugadors del seu equip.

Mòdul de comptabilitat

El programa també disposa d’un mòdul de comptabilitat per portar la gestió dels rebuts dels jugadors, entrenadors, coordinadors, despeses diverses o socis en general. Els rebuts dels jugadors o socis es poden automatitzar per no haver d’afegir cada rebut un a un. Evidentment aquest mòdul ve enllaçat amb el mòdul esportiu i també té la possibilitat de realitzar diferents tipus d’informes.

Mòdul de botiga / magatzem de material

El mòdul de botiga o magatzem, està disponible per realitzar vendes i compres de el magatzem de material del club, cada venda o compra queda registrada en el programa.

Clic aquí per sol·licitar informació sobre el programa