Control de Quiròfans

Programa de control de quiròfans i anatomies patològiques

El Programa de control de quiròfans i anatomies patològiques el vaig fer per un hospital de la ciutat de Lleida, inicialment només incloïa el registre de les operacions de quiròfan, posteriorment s’han anat afegint noves funcionalitats, entre elles el mòdul de anatomies patològiques, que al mateix temps esta unit al d’operacions de quiròfan, a causa de la sensibilitat de les dades tractades s’han hagut de fer petites adaptacions per complir els requisits de seguretat necessaris per a diferents ISOS.

programa-anatomia-patologica

Detalls tècnics:

A causa de les magnituds d’una instal·lació d’un hospital i els diferents punts d’accés al programa en diferents departaments i seccions, el programa està realitzat en 2 programes diferents, el client i el servidor, el servidor instal·lat a la sala de servidors i els clients en els diferents punts d’accés dels terminals de l’hospital.

  • Programa Servidor: es on s’instal·la la base de dades, actualment està feta en Microsoft Acces, encara que no seria molt complicat passar a un altre tipus de motor de base de dades. La connexió entre client i servidor utilitza el sistema de comunicació de l’espai de noms System.Runtime.Remoting.Channels, aquest conté classes que admeten i controlen els canals i els receptors de canals, que s’utilitzen com el mitjà de transport quan un client truca a un mètode en un objecte remot:
    RemotingConfiguration.Configure (aPath & “\ Listener.exe.config”, False) 
    Me.ListClientActivatedServiceTypes () 
    Me.ListWellKnownServiceTypes () 
  • Programa Client: Realitza les peticions al programa servidor, és el programa d’usuari i on es realitzen totes les operacions amb l’usuari o client. Per realitzar els informes del programa he utilitzat el Crystal Reports.

Descripció del programa:

El programa control de quiròfans està compost per 2 mòduls ben diferenciats:

  1. Mòdul de quiròfans
  2. Mòdul de anatomies patològiques

Els dos mòduls estan connectats entre si encara que les seves funcions són ben diferents, el primer mòdul és l’encarregat de registrar totes les operacions de quiròfan de l’hospital. El segon mòdul s’encarrega de la gestió de totes les anatomies patològiques, ja siguin de quiròfan com de consulta externa o ingrés.

Clic aquí per sol·licitar informació sobre el programa