Maquines ensacat

En el sector industrial on més he treballat, a l’empresa Payper de Lleida.

En les màquines d’ensacat realitzo tasques de programació de PLC, Scadas, i posicionament de motors.

Pràcticament el 100% de les màquines estan programades amb PLC i la gran majoria amb Siemens S7, encara que per necessitats puntuals s’han realitzat màquines amb molts PLC, Omron, Telemecanique, Allen Bradley, etc.

Programes de PLC (Grafcets)

La totalitat de màquines es programen amb grafcets o seqüències de programa, cada seqüència de programa és una part independent de la màquina i realitza una tasca concreta he independent de les altres, encara que moltes vegades puguin comunicar-se.

L’ús de grafcets o seqüències simplifica i divideix molt el problema d’un programa de PLC, facilita la posada en marxa, el manteniment i l’escalabilitat de l’aplicació, encara que no s’ha de caure en l’error de crear massa seqüències independents a la màquina , això provocaria un complex entramat de comunicacions internes en el programa de difícil seguiment.

GRAFCET

Terminal o Scada

La pantalla de l’operador o Scada és l’enllaç de comunicació entre la màquina i l’operari, cada vegada són més les màquines en el sector industrial on s’instal·len panells o terminals d’operari, en els últims anys s’han millorat moltíssim aquests dispositius pel que fa a velocitat i prestacions, i cada vegada són més exigents les tasques a realitzar des del panell d’operador (Receptes, alarmes, configuracions de màquina, etc).

Posicionament de motors (Servomotors)

També en continu creixement, el motor o servomotor a passat de ser d’un simple control d’un motor a un complex sistema de controls i de posicionaments mecànics. Aquest control ha passat a ser una de les parts importants del programa d’una màquina.

Màquines que he programat

Llistat d’algunes de les màquines que he programat: