FB126 PNOIDIAG, Diagnòstic PROFINET o PROFIBUS

Un dels problemes que sorgeixen en treballar amb un autòmat S7 300 i amb un bus de comunicacions Profinet o Profibus, és el diagnòstic de la perifèria descentralitzada en temps real, encara que no tinguem una eina concreta per realitzar aquesta tasca, Siemens posa a disposició el FB126 PNOIDIAG, diagnòstic PROFINET o PROFIBUS, amb aquest FB podem realitzar un diagnòstic en temps real de la perifèria descentralitzada.

El FB126 realment llegeix directament sobre les dades de diagnòstic del PLC i anota els errors produïts per una caiguda del Bus de comunicacions.

Exemple del FB126 PNOIDIAG

En primer lloc hem de descarregar el programa FB 126 que ens proporciona Siemens a la següent adreça:

Descarga del FB126 PNOIDIAG, Diagnòstic PROFINET o PROFIBUS

Descomprimim i instal·lem el programa, després obrim l’administrador Simatic i en obrir projecte, en llibreries seleccionem PNIODiag:

abrir-fb126

Obrir projecte de FB126 de Diagnòstic

Depenent de la CPU que utilitzem hem d’utilitzar el FB126 que correspongui, amb blocs de més de 16K o amb blocs de menys de 16K, copiem el FB126 al nostre programa de Step 7

El següent pas seria crear un DB on guardarà l’estat del Bus, aquest DB l’hem de crear manualment segons aquesta estructura:

estructura-db-200

DB200, de diagnòstic dels esclaus del Bus

Podem veure en l’exemple que per cada estació utilitza 2 bytes d’informació, per tant hem de crear tants com estacions tinguem.

Seguidament hem de fer la crida al FB126 en els següents blocs, OB1, OB82, OB83, OB86 i OB100, cal recordar que perquè el diagnòstic funcioni correctament és important realitzar totes les crides:

llamada-fb126

En realitzar la crida, el programa ens demana un db d’instància per al FB126, aquí escollim el DB que vulguem, aquest DB simplement és de treball i d’ús intern del FB.

Un cop carregat els blocs modificats, ja tindrem llest el diagnòstic del bus, PROFINET O PROFIBUS, o fins i tot tots dos alhora.