Domòtica amb PLC, 2 part

Seguint amb el capítol 1 de Domòtica amb PLC, vaig a explicar amb més detall els requeriments tècnics del sistema i les conclusions que fins a dia d’avui he tret de la domòtica instal · lada a casa.

Requeriments tècnics

El muntatge l’he fet amb els dispositius electrònics:

 • Autòmat programable Vipa Speed ​​7. 
 • Mòdul de 8 entrades analògiques (bàsicament per a la regulació de temperatures)
 • Mòduls d’entrades i sortides de bastidor (46 entrades i 46 sortides) 
 • Mòdul Profibus ET200 de Siemens de 16 entrades i 16 sortides 
 • Mòdul Profibus de Bartec de 32 entrades i 16 sortides 
 • Mini PC de baix consum (per a la pantalla tàctil i scada)
 • Pantalla tàctil de Samsung

HARDWARE-automata
Vista del hardware del autómata

Bus de comunicacions Profibus

Aprofitant que la CPU de Vipa pot funcionar com a mestre Profibus, he comunicat els diferents quadres elèctrics mitjançant comunicació Profibus, d’aquesta manera m’he estalviat una gran quantitat de cable elèctric, fins i tot podria haver muntat algun quadre elèctric més o alguna estació més que segurament hagués estat més econòmic que la gran quantitat de cable que vaig utilitzà.

A dia d’avui no he tingut cap problema amb el bus, només petits micro talls de comunicació que no em suposen cap problema amb l’automatització de la casa.

Conclusions

Realitzar un mateix la tasca d’automatització de casa és una feina molt interessant, didàctic i divertit però de vegades es converteix en una odissea causa de la gran quantitat de treball que suposa, de tota manera en veure el resultat final certament és molt gratificant, més el més interessant és que el projecte sigui escalable i es pugui anar modificant o afegint funcions a mesura que vas veient les necessitats.
Per si algú s’anima a fer aquesta tasca, poso un llistat de coses que canviaria i coses que no canviaria

Que faria diferent

 • Cablejat per tubs o canalitzacions independents: En una instal · lació domèstica no permet barrejar tensions en una mateixa conducció o canalització de fils, per tant el que vaig fer va ser treballar sempre a 220 V i posar relés en el quadre elèctric per convertir els senyals a 24V. Aquí hem vaig equivocà, ara amb tota seguretat ho faria amb dues instal · lacions independents, una la clàssica de 220V i l’altra amb mànegues multifilars de 24V, així m’estalviaria tots els relés i el cablejat seria més econòmic. 
 • Cable reservat: Una altra cosa que faria diferent és passar més cables de domòtica i deixar-los reservats, en alguns llocs he hagut de tornar a passar cables i he hagut de treure’ls i tornar a passar de nou amb dificultat, l’ideal hagués estat deixar de reserva per a futures modificacions.

Que no canviaria

 • Domòtica amb PLC: tot i els inconvenients que ja he esmentat, realment és molt més interessant poder anar variant o modificant la instal · lació domòtica a mesura que vas veient les necessitats. 
 • Bus de comunicacions Profibus: Funciona perfectament i m’ha permès un estalvi considerable de cablejat, també m’ha permès descentralitzar tota la domòtica de la casa en 3 armaris diferents encara que només tingui una CPU. 
 • Mini PC: PC molt econòmic i amb un consum molt baix (20W), puc utilitzar per a altres tasques (música, TV, videovigilància) i porta funcionant sense cap problema des del principi 365 dies 24 hores.