Control de pesatge amb el Siwarex de la sèrie 1200

Email this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook

Amb el Siwarex WP231 de la sèrie 1200 de Siemens podem implementar d’una manera senzilla un equip de pesatge per a una bàscula de control de pes en continuo, una altra característica del WP231 és la seva flexibilitat, el mòdul no solament pot integrar-se en SIMATIC, sinó que també es pot utilitzar sense CPU SIMATIC.

Detalls tècnics:

 • Integració en sistemes d’automatització: SIMATIC S7-1200, Altres sistemes via Modbus RTU o ModbusTCP / IP.
 • Interfícies de comunicació: Bus SIMATIC, Ethernet RS485
 • Precisió: 0,05%
 • Tarable: si
 • Resolució interna: a 4 milió de parts
 • Temps / velocitat d’actualització: 10ms / 100Hz

Siwarex-1200

Control de pesatge amb el Siwarex de la sèrie 1200

Per un control de pesatge és recomanable integrar el Siwarex amb el seu PLC 1200, això ens permetrà poder actuar amb dispositius externs necessaris per a la bàscula de pesatge i poder controlar millor el programa de la bàscula, com per exemple, EV d’aportació producte, senyals de comunicació amb sistemes d’aportació de producte, senyals de comunicació cap a altres màquines, etc, a més el PLC 1200 es pot utilitzar perfectament per al control d’una màquina d’ensacat.

En tenir integrat el Siwarex amb el PLC, hem de treballar amb l’opció d’enviament i recepció de telegrames, aquests telegrames seran els encarregats d’enviar tots els paràmetres de configuració i de treball de l’equip de pesatge, per utilitzar aquests telegrames hem d’utilitzar la funció “WP231PR” que ens proporciona Siemens per a l’enviament i recepció de paràmetres.

La funció “WP231PR” porta un DB d’instància on tindrem tota la informació dels “Data records”, en aquests “Data records” es troben tots els paràmetres d’ajust i configuració del Siwarex. La funció es crida de forma cíclica en qualsevol part del nostre programa:

wp231pr

Sortides del Siwarex

Per poder pesar en cicle continu necessitarem les 2 senyals del Siwarex de limiti 1 i limiti 2, o el que seria el mateix pes brut i pes fi, el Siwarex disposa de 4 sortides digitals per realitzar aquesta tasca, per tant podem utilitzar la sortida 0 per l’afinament i la sortida 1 per al brut, per configurar aquestes 2 sortides ho farem mitjançant el següent telegrama:

Sortides preparades:
salidas-siwarex-activas

Sortides desactivades:
salidas-siwarex-no-activas

Llegir i escriure al Siwarex

Podem llegir i escriure amb 3 paràmetres d’enviament i recepció diferents, són importants 3 variables d’aquests telegrames:

 Enviament recepció 1

 1. “WP231PR_DB” .s_CMD1.i_CMD_CODE: Codi d’enviament o recepció
 2. “WP231PR_DB” .s_CMD1.bo_CMD_InProgress: Enviament o recepció en progrés
 3. “WP231PR_DB” .s_CMD1.bo_CMD_TRIGGER: Triger o bit de disparo

 Enviament recepció 2

 1. “WP231PR_DB” .s_CMD2.i_CMD_CODE: Codi d’enviament o recepció
 2. “WP231PR_DB” .s_CMD2.bo_CMD_InProgress: Enviament o recepció en progrés
 3. “WP231PR_DB” .s_CMD2.bo_CMD_TRIGGER: Triger o bit de disparo

Enviament recepció març

 1. “WP231PR_DB” .s_CMD3.i_CMD_CODE: Codi d’enviament o recepció
 2. “WP231PR_DB” .s_CMD3.bo_CMD_InProgress: Enviament o recepció en progrés
 3. “WP231PR_DB” .s_CMD3.bo_CMD_TRIGGER: Triger o bit de disparo

Sempre que vulguem enviar els canvis cap al Siwarex ho hem de fer activant el Triger d’enviament amb els paràmetres que vulguem enviar, el Siwarex disposa de 45 telegrames diferents, de l’DR03 al DR48, per llegir o activar un telegrama es realitza de la següent manera :

Llegir telegrama: Per llegir un telegrama utilitzem “WP231PR_DB” .s_CMD1.i_CMD_CODE i sempre amb un 20 seguit del telegrama que vulguem llegir, per exemple per llegir el registre DR03 ho hem de fer amb un 2003, el registre DR07 amb un 2007.

Escriure telegrama: Exactament igual que la lectura per a aquest cas amb un 40 seguit del telegrama, per exemple per escriure els paràmetres del registre DR03 ho hem de fer amb un 4003, el registre DR07 amb un 4007.

FC d’enviament i recepció de dades

Siemens en un dels seus exemples posa a disposició un petit FC per gestionar l’enviament i recepció de dades, no té molt misteri pero és convenient utilitzar aquest FC per a les comunicacions, bàsicament controla en tot moment com està el telegrama i si està en procés no envia el següent, recordar de fer la crida a aquest FC sempre des d’un OB cíclic de 100 ms:

fc-cmd_handling

La crida a aquest FC s’ha de realitzar en un OB cíclic, podem programar fins a 3 lectures i escriptures simultànies:
llamada-fc-cmd_handling

La crida al FC l’exemple és recomanable tenir-la sempre activa, ja que en la paraula del DB “WP231PR_DB” .CMD_A té un valor per defecte de 2034 i per tant aquesta sempre esta llegint el telegrama 34 que és on tenim el pes actual en la paraula ASCII_DISPLAY, el “WP231PR_DB” .CMD_B es pot utilitzar per a altres comunicacions que vulguem.

Pes de consigna i límits

Per definir el pes de consigna primerament activarem el mode servei i seguidament enviem el pes en una variable Real a la següent paraula i telegrama:

Mode servei:
modo-servicio-siwarex

Enviar pes consigna:
peso-consigna

Desactivar mode servei:
desactivar-modo-servicio-siwarex

Enviar limitis d’afino i rápida:
limites-siwarex

Control de la sortida analògica

El siwarex també disposa d’una sortida analògica amb la qual es pot controlar el pes de la pesadora, per a establir la sortida analògica és molt simple, en aquest exemple activem l’analògica amb un rang de 0 a 100, a 4-20mA :

analogica-siwarex

 

 

Leave a Reply