Connexió a SQLServer amb WinCC professional

Com guardar dades des de WinCC Professional a una base de dades SQLServer.

Anem a suposar que tenim instal·lat el WinCC Professional 7.2 i SQLServer 2008 en el mateix ordinador per fer les proves de connexió i per guardar les dades en una taula de la base de dades.

Connexió a SQLServer amb WinCC professional

Creem una base de dades de prova

Per crear una base de dades amb una taula per a realitzar les proves ho farem amb l’eina “SQL Server Management Studio” que ve instal·lada al SQLServer 2008, amb aquest programa crear bases de dades i les seves corresponents taules és una tasca summament senzilla, fins i tot porta un programa molt intuïtiu per crear relacions amb les taules.

El primer pas és obrir el “SQL Server Management Studio” i connectar-nos amb el servidor, en aquest cas el propi ordinador, seguidament crearem una base de dades per a les proves amb una taula i alguns camps on guardarem les dades:

sql-server-management

Amb això ja tenim creada la base de dades, ara anem a connectar a la base de dades des de WinCC i guardarem el valor de temperatura llegit del PLC.

Connectar a la base de dades des de WinCC

Obrim el WinCC explorer i obrim l’editor “VBS-Editor”, anem a la pestanya accions i afegim un nou script on el executarem de manera cíclica cada 1 minut, és a dir registrarem el valor de temperatura casa 1 minut, la connexió la farem mitjançant OLEDB, obrim una connexió ADODB.Connection i inserim mitjançant un insert a la base de dades prova i en la taula registre:

winccexplorer-vbs

winccexplorer-vbs-REGSQLSERVER

La variable del WinCC que correspon a un valor de temperatura del PLC en aquest exemple es diu “AEC”, llegim el valor real de la variable i la inserim en la taula registre, com és un valor real de coma flotant, abans hem de canviar les comes per punts amb un replace sinó donaria error en inserir el la taula

Conclusions

Una manera molt senzilla de realitzar una Connexió a SQLServer amb WinCC professional, a més la instal·lació de WinCC 7.2 ja porta incorporat una instal·lació de SQLServer 2008, el qual ho posa encara més fàcil a l’hora de decidir com registrar dades des del Scada.

Leave a Reply